AS VIAS ROMANAS, REDE DE PODER

Via Nova ou XVIII polo val do río Caldo. Serra do Xurés

As vías romanas son unha mostra máis da romanización do imperio. Roma imponse non pola forza, senón tamén pola civilización cuxo signo máis visible é a cidade, co seu plano urbanístico particular e a súa arquitectura específica. Esta urbanización e a construcción das calzadas non son máis que un dos moitos aspectos significativos do proceso de romanización. As conquistas romanas van acompañadas dunha gran obra pública que transforma os territorios anexionados ó imperio, extendéndose por toda a paisaxe, nivelando terras, construindo calzadas, tendendo pontes….

Estás convidado a pasear Europa clicando no enlace seguinte:

Asviaequilómetrosdepoder32008-2009.swf

Creative Commons License


CATULO: AMORES QUE MATAN

Catulo é o home que converte a súas propias vivencias no obxecto do seu traballo poético. Por iso se considera que a aportación de Catulo á literatura latina é o descubrimento do individuo e os seus valores, do poeta como poeta, el xa non é o poeta que imita, é capaz de impor a súa persoal visión, o seu estilo, a súa arte a todos aqueles temas nos que fixa o seu talento. A expresión dos seus sentimentos íntimos, a paixón amorosa, os seus odios atópasen principalmente nos seus poemas polimétricos e epigramas.

LECTURAS PARA AS PROBAS DE ACCESO 2008-2009

86: ¡LESBIA , PRECIOSA!
Quintia para moitos é bonita, para min é branca, alta,
tesa. Eu, que son como son, recoñézolle cada un destes encantos.
Tamén digo que non todo iso é “bonita”, pois ningún estilo,
nin gran de sal hai nese corpo vulgar.
Bonita é Lesbia, toda ela una preciosidade,
ela soa arrebatoulles a todas todos os encantos.

Para acceder ós poemas seleccionados clicar en:

catuloamoresquematan 2008-2009

Creative Commons License

Catulo: Amores que matan. Colección de poemas by José M.Otero is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España License.
Based on a work at xmnicol.blogaliza.org.” 


GUÍA DE LECTURA DOS POEMAS DE CATULO

 

A LÍRICA LATINA

Para que a lectura dos poemas che resulte máis proveitosa podes empezar a estudiar o tema da lírica latina, que será contido de literatura latina para a primeira avaliación.

Para acceder ó tema completo en pdf clika en: A LIRICA LATINA