O Minotauro e a doncela

El Minotauro y la doncella

ANTONIO MUÑOZ MOLINA 28/03/2009

“El mito, decía Pavese, es contar algo de una vez para siempre: contar un cuento muchas veces y que nunca se agote su misterio, contarlo a través de los siglos y que sea siempre una revelación y al mismo tiempo un enigma”.

A palabra grega mython mythesthay quere dicir recontar unha historia intemporal, sen data nin datable, esa historia que non é posible atopar en ningunha crónica, pero o ser significativa por si mesma compensa esta ausencia. Os mitós son imaxes que se agarran como lapas á memoria colectiva e que se van revitalizando ó calor de sucesivas xeracións porque dan cumprida acollida a mil preguntas fundamentais que son teima do ser humano  e que prantexan de continuo o desasosego que despertan os misterios da vida e as transformacións sociais. Os mitos viven no país da memoria, van máis alá do real e dan unha explicación, ó seu xeito, da realidade.