ESPAZOS PARA O OCIO II: CONVERSA E RELAX NAS TERMAS


TERMAE,

DELICIAE ROMANORUM!

 

Os complexos termais non eran só espazos exclusivos de baño para un aseo necesario e saludable; os balneae ou zona balnearia dominaban o espazo central destes conxuntos monumentais, pero no seu entorno despregábase  un amplo abano de ofertas de ocio.

A súa grandiosidade impresionaba ao mesmo Séneca: “¡Cantas estatuas! ¡Cantas columnas que non cumpren ningunha función de sostén, senón só unha funcion ornamental e de ostentación de riqueza! ¡Que abundancia de auga cae en fervenza por escalóns! Somos tan exixentes que non sabemos poñer os pés máis que nas pedras preciosas.” 

Todo o mundo tiña acceso, homes libres, escravos, pobres, ricos, a familia imperial; a mellor parte da vida privada dos romanos transcurría nestes establecementos. Por moi poco diñeiro os romanos  desde a hora sexta ata que anoitecía gozaban sen límite do pracer da animación  que bulía  nas tendas que se espallaban baixo os amplos pórticos, nos xardíns e paseos, nos recunchos de acougo, nas palestras, nas salas de masaxe, e mesmo nas bibliotecas e museos.

Os establecementos termais eran necesarios porque unicamente as clases privilexiadas podían permitirse instalacións privadas. Non había casa rica na que un baño non ocupase varias dependencias, con instalación e auga quente alimentada baixo o chan.

A vida grata, a boa vida  feliz e desexable ofrecíaselles aos romanos nas termas. O baño non era unicamente unha práctica hixiénica, era un pracer que ía máis alá, máis complexo socialmente, un hábito de relación social e cultural, algo moi parecido a suma dos nosos modernos momentos de praia e de ocio urbano. 

Trátase dunha experiencia pracenteira derivada dun cambio de mentalidade propiciado pola evolución social do último período repúblicano. Hai quen di que, xunto co anfiteatros, as termas, establecementos de pracer,  son as catedrais do paganismo, por iso os cristianos negaránse sistematicamente, igual que os austeros filósofos, a frecuentalos.


OS BAÑOS PÚBLICOS ROMANOS


A AUGA DOS ACUEDUCTOS


Arquitectura e estructura das termas